Bản chất của nhận thức là gì?

Bản chất của nhận thức là gì?

Nhận thức là gì? Bản chất của nhận thức nằm ở đâu?

Ở một góc độ nhất định, nhận thức là một loại hình đặc biệt của ý thức.

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, bản chất của nhận thức sẽ được làm sáng tỏ dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau đây:

Một là, thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan, ở ngoài con người, độc lập với cảm giác, tư duy và ý thức của con người.

Hai là, thừa nhận năng lực nhận thức thế giới của con người. Về nguyên tắc, không có cái gì là không thể biết.

Nhận thức là quá trình chủ thể đi tìm hiểu khách thể. Không có cái gì mà con người không thể nhận thức được mà chỉ có cái con người chưa nhận thức được, nếu quyết tâm đến cuối cùng, con người sẽ nhận thức được.

ban-chat-cua-nhan-thuc-1
Nhận thức nói chung, học tập nói riêng, là một quá trình rất lâu dài. Ảnh: Tdn.edu.vn.

Ba là, trong quá trình nhận thức, sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người là một quá trình biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo.

Quá trình phản ánh ấy diễn ra theo trình tự từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, đi từ hiện tượng đến bản chất và từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn.

Bốn là, coi thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức, là động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

Dựa trên những nguyên tắc cơ bản đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định:

Nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc của con người trên cơ sở thực tiễn.

Đó là bản chất của nhận thức.

8910X.com

 

Xin mời các bạn đưa ra một vài bình luận để bài viết có thể hoàn thiện hơn.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để mình có thể giải đáp khi thời gian cho phép nhé!

 

Bài cùng chủ đề:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copy link
Powered by Social Snap