Từ thị tộc, bộ lạc phát triển lên bộ tộc là một bước ngoặt lịch sử, vậy bộ tộc là gì?

Bộ tộc được hình thành thoạt đầu từ sự liên kết nhiều bộ lạc và liên minh bộ lạc trên một vùng lãnh thổ nhất định. Song bộ tộc không còn là cộng đồng chỉ gồm hầu hết những người cùng huyết thống.

Ph. Ăng-ghen viết: “Do việc mua bán ruộng đất, do sự phát triển hơn nữa của phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, giữa thương nghiệp và hàng hải, và những thành viên của cá thị tộc, bào tộc và bộ lạc chẳng bao lâu đã phải sống lẫn lộn với nhau; và lãnh thổ của bào tộc và bộ lạc đã phải thu nhận những người tuy cũng là đồng bào, nhưng lại không thuộc các tập đoàn ấy, tức là những người lạ xét về nơi ở”.

Bộ tộc đông đảo hơn bộ lạc rất nhiều.

Mỗi bộ tộc cũng có tên gọi riêng. Nếu như bộ lạc đã có vùng lãnh thổ tương đối ổn định thì lãnh thổ của bộ tộc được xác định hơn, mặc dù nó thường bị chia cắt thành nhiều lãnh địa do các quý tộc, lãnh chúa cát cứ.

Trong bộ tộc, các mối liên hệ kinh tế dưới hình thức phân công tự nhiên (đặc trưng của thị tộc, bộ lạc) phải nhường chỗ cho những quan hệ kinh tế mới đa dạng, phức tạp. Tuy nhiên, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, đời sống kinh tế vẫn chủ yếu là tự cung tự cấp thì cộng đồng người đông đảo này chưa thể là một cộng đồng thật ổn định, bền vững, có tính thống nhất cao (trừ một số trường hợp đặc thù).

Các thành viên của bộ tộc có quan hệ cộng đồng ngôn ngữ. Ngôn ngữ bộ tộc được hình thành bởi sự giao lưu, kết hợp ngôn ngữ của các bộ lạc cũ, thường trên cơ sở ngôn ngữ của một trong những bộ lạc phát triển nhất. Tính thống nhất của ngôn ngữ bộ tộc chưa cao: Nhiều địa phương, tộc người vẫn dùng thổ ngữ của các bộ lạc cũ.

Bộ tộc có một nền văn hóa chung trình độ cao hơn, phong phú hơn nhiều so với những yếu tố văn hóa của bộ lạc. Sự giao lưu văn hóa trong bộ tộc thường gặp trở ngại do tình trạng phân tán, cát cứ về mặt kinh tế và chính trị.

Trong thời đại bộ tộc đã có nhà nước và quốc gia, có các đế quốc lớn.

Phạm vi thống trị của nhà nước có thể không trùng với bộ tộc: Có nhà nước một bộ tộc, có nhà nước nhiều bộ tộc, sắc tộc. Không ít nhà nước tập quyền phong kiến tiến bộ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thống nhất kinh tế, văn hóa trong bộ tộc, tăng cường mối liên hệ giữa các bộ tộc trong quốc gia nhiều bộ tộc.

Sự phát triển mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, sự thay đổi trong phương thức sản xuất dẫn đến sự ra đời hình thức cộng đồng người mới cao hơn bộ tộc, đó là dân tộc.

 

Xin mời các bạn để lại một vài comment về bài viết “Bộ tộc là gì?” để Ban biên tập bọn mình có thêm định hướng nhé! (ngắn thôi cũng được, kiểu như: “Bài viết còn sơ sài!”, hay “Cũng đủ ý!”. :-D).

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để bọn mình có thể giải đáp khi thời gian cho phép nhé!

 

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *