Phân tích quá trình vận động của tư bản cá biệt? Thế nào là tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản?

Vận động của tư bản cá biệt là gì? Như ta đã biết, sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông

Phân tích quy luật chung của tích luỹ tư bản chủ nghĩa

Những nội dung của quy luật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa như sau: Xem thêm:  Trình bày thực chất và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản chủ nghĩa Quy

Trình bày thực chất và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản chủ nghĩa

Tích lũy tư bản là một đòi hỏi thiết yếu của nhà tư bản, vậy thực chất và các nhân tố quyết định tích lũy tư bản là gì? Để hiểu rõ thực chất tích luỹ tư

Trình bày bản chất tiền công trong chủ nghĩa tư bản và các hình thức của tiền công

Chúng ta đi làm đều nhận tiền công, vậy bản chất, hình thức tiền công cụ thể là gì? 1. Bản chất của tiền công Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

Phân tích để chứng minh quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

Các nhà tiền bối của chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳn định quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Thực tiến nhiều thế

Hàng hóa sức lao động là gì? Trình bày thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

Hàng hóa sức lao động là yếu tố tối quan trọng để các nhà tư bản sản xuất ra giá trị thặng dư. Đây là một loại hàng hóa đặc biệt, chứa đựng nguồn gốc sự giàu

Phân tích công thức chung của tư bản để thấy được quá trình chuyển hóa tiền thành tư bản

Để hiểu được quá trình chuyển hóa tiền thành tư bản, ta cần phải nghiên cứu công thức chung của tư bản. 1. Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật cuối cùng của lưu

Thị trường là gì? Trình bày chức năng của thị trường và khái niệm giá cả thị trường.

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra để bán, do đó, nó luôn gắn liền với thị trường, vậy thị trường là gì và thị trường có những chức năng nào? 1. Thị trường là gì?

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Trình bày vấn đề lạm phát

Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa trong một thời kỳ nhất định. Quy luật này cũng liên quan mật thiết đến lạm phát,

Phân tích nội dung quy luật cung cầu

Quy luật cung cầu tác động đến những hành vi quen thuộc hàng ngày như mua, bán hàng hóa, lên kế hoạch mua hàng, kế hoạch sản xuất hàng..v.v.., vậy quy luật cung cầu là gì? 1.