Khái lược về một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

Từ đầu thế kỷ XX, nhất là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, triết học phương Tây hiện đại không ngừng phân hóa thành nhiều trường phái, nhưng xoay quanh hai trào lưu chủ yếu,

Chủ nghĩa thực dụng là gì? Nội dung cơ bản của chủ nghĩa thực dụng?

Chủ nghĩa thực dụng, với tư cách là một trường phái triết học, đã ra đời trong các năm 1871 – 1874, khi Câu lạc bộ siêu hình học ở trường Đại học Cambrit được thành lập.

Chủ nghĩa Freud là gì? Nội dung cơ bản của phân tâm học Freud.

Chủ nghĩa Freud là gì? Đó là một trường phái có ảnh hưởng rất lớn của trào lưu chủ nghĩa nhân bản phi duy lý do nhà bệnh học tinh thần, nhà tâm lý học người áo,

Chủ nghĩa hiện sinh là gì? Những nội dung đáng chú ý về chủ nghĩa hiện sinh.

Chủ nghĩa hiện sinh đầu thế kỷ XX có cội nguồn tư tưởng sâu xa mà trực tiếp nhất là triết học phi duy lý ở thế kỷ XIX. Đại biểu chủ yếu của chủ nghĩa hiện

Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng.

Các triết gia thuộc trào lưu chủ nghĩa duy khoa học chủ trương xây dựng triết học theo mô hình “các khoa học thực chứng”. Theo họ, triết học không nên nghiên cứu những vấn đề như

Quá trình hình thành và phát triển triết học Mác

Bài viết này tóm tắt khái quát về lịch sử quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác – Lênin. 1. C.Mác, Ph.Ăngghen và quá trình chuyển biến tư tưởng của các ông từ

Nguồn gốc, điều kiện lịch sử cho sự ra đời triết học Mác

Bài viết này sẽ trình bày khái quát nguồn gốc, điều kiện cho sự ra đời của triết học Mác. I. Điều kiện kinh tế – xã hội của triết học Mác 1. Sự củng cố và

Khái quát lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam là một bộ môn khoa học vừa mới ra đời, đang đòi hỏi những sự tìm tòi và khám phá mới, những khái quát mới. Dưới đây bước đầu

Khái lược về Triết học Tây Âu thời trung cổ, thời Phục Hưng và cận đại

Bài viết này sẽ tóm tắt sơ lược về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Tây Âu thời trung cổ, thời Phục Hưng và cận đại. I. Triết học Tây Âu thời trung

Triết học Hy Lạp cổ đại: Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và một số triết gia tiêu biểu

Bài viết này sẽ tóm tắt sơ lược về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Hy Lạp cổ đại, đồng thời giới thiệu khái quát một số triết gia tiêu biểu. I. Hoàn

1 2 3 9