Chủ nghĩa trọng nông là gì? Lịch sử hình thành của nó?

Chủ nghĩa trọng nông là gì? Đó là trường phái xuất hiện chủ yếu ở Pháp vào giữa thế kỷ XVIII do hoàn cảnh kinh tế đặc biệt của Pháp lúc bấy giờ là sự đình đốn của nền nông nghiệp.

Do sự bóc lột hà khắc của địa chủ phong kiến, nông dân phải nộp địa tô cao và nhiều thứ thuế khác. Thêm vào đó là chính sách trọng thương của Cônbe đã cướp bóc nông nghiệp để phát triển công nghiệp (hạ giá ngũ cốc, thực hiện “ăn đói để xuất khẩu”…) làm cho nông nghiệp nước Pháp sa sút nghiêm trọng, nông dân túng quẫn.

Nhà triết học Vônte đã nhận xét: “Nông dân bàn tán về lúa mỳ nhiều hơn về thượng đế”.

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa trọng nông đã ra đời nhằm giải phóng kinh tế nông nghiệp nước Pháp khỏi quan hệ sản xuất phong kiến, phát triển nông nghiệp theo kiểu tư bản chủ nghĩa.

Những đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa trọng nông là Phơrăngxoa Kênê (1694-1774) và Tuyếcgô (1727-1771). So với chủ nghĩa trọng thương thì chủ nghĩa trọng nông đã đạt được những bước tiến bộ đáng kể trong phát triển khoa học kinh tế.

chu-nghia-trong-nong-la-gi
Hoạt động nông nghiệp thời xưa. Ảnh: Alamy Stock.

Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa trọng nông là gì?

Chủ nghĩa trọng nông đã chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất.

Nó tìm nguồn gốc của của cải và sự giàu có của xã hội từ lĩnh vực sản xuất; coi sản phẩm thuần tuý (sản phẩm thặng dư) là phần chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất; giá trị hàng hoá có trước khi đem trao đổi, còn lưu thông và trao đổi không tạo ra giá trị; lần đầu tiên việc nghiên cứu tái sản xuất xã hội được thể hiện trong “Biểu kinh tế” của Ph. Kênê… là những tư tưởng thiên tài của thời kỳ bấy giờ.

Tuy nhiên, chủ nghĩa trọng nông còn nhiều hạn chế. Nó chỉ coi nông nghiệp là ngành sản xuất duy nhất, là nguồn gốc của sự giàu có. Nó chưa thấy vai trò quan trọng của công nghiệp, chưa thấy mối quan hệ thống nhất giữa sản xuất và lưu thông.

Họ đã nghiên cứu chủ nghĩa tư bản thông qua các phạm trù: sản phẩm thuần tuý, tư bản, lao động sản xuất, kết cấu giai cấp… nhưng lại chưa phân tích được những khái niệm cơ sở như: hàng hoá, giá trị, tiền tệ, lợi nhuận.

8910X.com

 

Xin mời bạn đọc bài viết tổng quát hơn: Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị: Từ chủ nghĩa trọng thương đến kinh tế chính trị Mác – Lênin

 

Bài liên quan (chủ nghĩa trọng nông là gì):

5/5 - (7 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: