Hiệp hội nhà vệ sinh là cần thiết

Một trong những cái rất dở ở những thành phố Việt Nam là thiếu hụt trầm trọng nhà vệ sinh công cộng.

Nên các bạn lấy cái việc thành lập Hội Nhà vệ sinh làm trò cười thì các bạn đang mâu thuẫn chính mình: Các bạn mong muốn Việt Nam dân chủ nhưng lại chê bai hoạt động thực thi dân chủ ở Việt Nam như ở Mỹ, Pháp.

Tớ biết ở Mỹ, Pháp diễn viên phim sex thi thoảng đi vận động tranh cử Tổng thống, nghị sỹ quốc hội. Như cô đào Stormy Daniels đang làm tình làm tội Trump ấy đã từng tranh cử đó.

Ở Việt Nam còn thiếu nhiều nhà vệ sinh công cộng.

Hồi Jack Chirac tranh cử Tổng thống Pháp nhiệm 2, cũng có 1 cô diễn viên phim sex tranh cử.

Còn ở Séc hay Ba Lan gì đó thì có 1 Đảng với cái tên rất kêu “Đảng cướp biển”.

Gần đây tớ biết ở Mỹ có cái Đảng hình như có tên “Thuế đéo gì mà cao thế”!?

Do đó, các bạn hãy chấp nhận ngày càng nhiều cái buồn cười bất thường thành bình thường, vì quy luật cuộc sống là càng tự do dân chủ càng như thế!

Huống hồ cái hội trên có thể lấy tên là Hội vì chất lượng vệ sinh dịch tễ chẳng hạn, nhưng như thế có vẻ vòng vợ quá nhỉ? Thẳng thắn vẫn hơn chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copy link
Powered by Social Snap