Phân tích để chứng minh quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

Các nhà tiền bối của chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳn định quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Thực tiến nhiều thế

Hàng hóa sức lao động là gì? Trình bày thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

Hàng hóa sức lao động là yếu tố tối quan trọng để các nhà tư bản sản xuất ra giá trị thặng dư. Đây là một loại hàng hóa đặc biệt, chứa đựng nguồn gốc sự giàu

Phân tích công thức chung của tư bản để thấy được quá trình chuyển hóa tiền thành tư bản

Để hiểu được quá trình chuyển hóa tiền thành tư bản, ta cần phải nghiên cứu công thức chung của tư bản. 1. Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật cuối cùng của lưu

Phân tích, bình giảng bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích, bình giảng bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 3).   Cùng bình giảng “Đàn ghi-ta của Lorca”: Bình giảng “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ

Phân tích, bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích, bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca (Thanh Thảo).   Cùng bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca: Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của Thanh Thảo (bài mẫu

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo.   Cùng phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca: Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo (bài

Bình giảng hai khổ thơ 5 và 6 trong bài “Sóng” của Xuân Quỳnh (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh: “Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng

Bình giảng hai khổ cuối bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (bài mẫu 2).

ĐỀ 2: Bình giảng hai khổ cuối bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.   Cùng bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh (bài mẫu 1) Bình giảng hai

Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh.   Cùng phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Bình giảng hai khổ cuối bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (bài mẫu 2). Bình giảng hai

Thị trường là gì? Trình bày chức năng của thị trường và khái niệm giá cả thị trường.

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra để bán, do đó, nó luôn gắn liền với thị trường, vậy thị trường là gì và thị trường có những chức năng nào? 1. Thị trường là gì?