Phân tích những nét đặc sắc của phong cách nghệ thuật trong “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân (bài mẫu 3).

ĐỀ 3: Phân tích những nét đặc sắc của phong cách nghệ thuật trong tùy bút “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân.   Cùng phân tích “Người lái đò sông Đà”: Phân tích hình tượng

Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên của Nguyễn Tuân (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên của Nguyễn Tuân.   Cùng phân tích “Người lái đò sông Đà”: Phân tích hình tượng con sông Đà trong “Người

Phân tích hình tượng con sông Đà trong “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích hình tượng con sông Đà trong “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân.   Cùng phân tích “Người lái đò sông Đà”: Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà trong

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Trình bày vấn đề lạm phát

Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa trong một thời kỳ nhất định. Quy luật này cũng liên quan mật thiết đến lạm phát,

Phân tích nội dung quy luật cung cầu

Quy luật cung cầu tác động đến những hành vi quen thuộc hàng ngày như mua, bán hàng hóa, lên kế hoạch mua hàng, kế hoạch sản xuất hàng..v.v.., vậy quy luật cung cầu là gì? 1.

Bình giảng, phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 8)

ĐỀ 8: Anh/chị hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy Có thấy hồn lau nẻo bến bờ Có nhớ dáng

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 7)

ĐỀ 7: Anh/chị hãy phân tích đọan thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sài Khao sương lấp đoàn

Bình giảng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng (bài mẫu 6)

ĐỀ 6: “Cảm hứng lãng mạng và tinh thần bi tráng là đặc điểm nổi bậc trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng”. Hãy chứng minh nhận định này.   Cùng bình giảng bài thơ Tây

Phân tích, bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 5)

ĐỀ 5: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, Quân xanh màu lá dữ oai hùm. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, Đêm mơ

Trình bày nội dung và tác động của quy luật cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường, quy luật cạnh tranh có những biểu hiện rất rõ, vậy quy luật cạnh tranh là gì, tác động của nó như thế nào? 1. Cạnh tranh là gì? Quy luật