Tư bản cố định và tư bản lưu động là gì?

Tư bản cố định và tư bản lưu động là những bộ phận của tư bản sản xuất. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển một cách giống nhau. Sở dĩ

Phân tích quá trình vận động của tư bản cá biệt? Thế nào là tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản?

Vận động của tư bản cá biệt là gì? Như ta đã biết, sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.   Liên quan giá trị hiện thực và nhân đạo của Vợ nhặt: Phân tích nhân vật “vợ

Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.   Cùng phân tích nhân vật, tình huống truyện “Vợ nhặt”: Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt”

Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.   Cùng phân tích về nhân vật, tình huống truyện trong “Vợ nhặt”: Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm

Phân tích quy luật chung của tích luỹ tư bản chủ nghĩa

Những nội dung của quy luật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa như sau: Xem thêm:  Trình bày thực chất và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản chủ nghĩa Quy

Trình bày thực chất và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản chủ nghĩa

Tích lũy tư bản là một đòi hỏi thiết yếu của nhà tư bản, vậy thực chất và các nhân tố quyết định tích lũy tư bản là gì? Để hiểu rõ thực chất tích luỹ tư

Trình bày bản chất tiền công trong chủ nghĩa tư bản và các hình thức của tiền công

Chúng ta đi làm đều nhận tiền công, vậy bản chất, hình thức tiền công cụ thể là gì? 1. Bản chất của tiền công Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài.   Cùng phân tích tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”: Phân tích tác phẩm Vợ chồng

Phân tích biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.   Cùng phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ: Phân tích tác phẩm Vợ chồng