Theo định nghĩa của Ph. Ăngghen, “Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

Phép biện chứng theo định nghĩa trên là phép biện chứng duy vật, tạo thành từ một loạt những nguyên lý, quy luật, phạm trù được khái quát từ hiện thực, phù hợp với hiện thực.

Về cơ bản, “một loạt những nguyên lý, quy luật, phạm trù” nêu trên bao gồm phạm trù vật chất, phạm trù ý thức, 02 nguyên lý, 03 quy luật và 06 cặp phạm trù cơ bản. Nắm được các nguyên lý, quy luật, phạm trù này tức là nắm được nội dung cốt lõi của phép biện chứng duy vật.

02 nguyên lý của phép biện chứng nêu trên là:

03 quy luật nêu trên là:

06 cặp phạm trù cơ bản đề cập ở trên là:

Một cách hệ thống, ta có thể lập sơ đồ phép biện chứng duy vật như sau:

phep-bien-chung-2

 

Xin mời các bạn đưa ra một vài bình luận để bài viết có thể hoàn thiện hơn.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để mình có thể giải đáp khi thời gian cho phép nhé!

 

Bài cùng chủ đề:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *