Có thể nói, phương pháp thí nghiệm là tối quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Ngày nay, thí nghiệm đã được sử dụng rộng rãi trong khoa học tự nhiên, khoa khoa học kỹ thuật và cả trong khoa học xã hội.

Định nghĩa phương pháp thí nghiệm

Thí nghiệm là phương pháp nghiên cứu các sự vật, hiện tượng bằng cách sử dụng các phương tiện vật chất để can thiệp vào trạng thái tự nhiên của chúng nhằm tạo xa cho chúng những điều kiện nhân tạo, tách chúng thành các bộ phận và kết hợp chúng lại, sản sinh chúng dưới dạng “thuần khiết”.

Ví dụ:

– Nhúng một thanh kim loại vào bình a-xít để nghiên cứu độ bền của thanh kim loại đó.

– Bác sỹ thí nghiệm vắc-xin ở loài thỏ trước, nếu kết quả tốt thì sẽ đem vắc-xin chữa bệnh ở người theo quy mô tăng dần.

Đặc điểm của phương pháp thí nghiệm

– Nhờ có thí nghiệm, người ta khám phá ra những thuộc tính của hiện tượng mà trong những điều kiện tự nhiên không thể khám phá được.

– Nếu như trong quan sát, chủ thể không can thiệp vào trạng thái tự nhiên của khách thể, thì trong thí nghiệm chủ thể chủ động tác động lên khách thể, thay đổi những điều kiện tồn tại tự nhiên của khách thể, buộc khách thể phải bộc lộ bản tính của mình cho chủ thể nhận thức.

Trong thí nghiệm, chủ thể vẫn tiến hành quan sát nhưng ở mức độ cao hơn.

– Thí nghiệm bao giờ cũng được tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo của một ý tưởng khoa học và trên cơ sở một lý thuyết khoa học nhất định, từ khâu lựa chọn thí nghiệm, lập kế hoạch, tiến hành thí nghiệm cho đến giải thích kết quả thí nghiệm.

– Thí nghiệm không chỉ nhằm thu thập các dữ kiện khoa học để tạo cơ sở cho sự khái quát lý luận mà còn nhằm bác bỏ hoặc nhằm chứng minh (kiểm chứng) một giả thuyết khoa học nào đó.

Trong nhận thức khoa học, giả thuyết giữ vai trò quan trọng. Có thể nói giả thuyết là một hình thức phát triển của khoa học.

Nhờ có thí nghiệm, người ta chính xác hóa, chỉnh lý các giả thuyết và lý thuyết khoa học. Thí nghiệm như một dạng cơ bản của thực tiễn, giữ vai trò là cơ sở của nhận thức khoa học và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý của nhận thức khoa học.

Bài liên quan:

 

Xin mời các bạn đưa ra một vài bình luận để bài viết có thể hoàn thiện hơn.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để mình có thể giải đáp khi thời gian cho phép nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *