Bình giảng, phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 8)

ĐỀ 8: Anh/chị hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy Có thấy hồn lau nẻo bến bờ Có nhớ dáng

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 7)

ĐỀ 7: Anh/chị hãy phân tích đọan thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sài Khao sương lấp đoàn

Bình giảng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng (bài mẫu 6)

ĐỀ 6: “Cảm hứng lãng mạng và tinh thần bi tráng là đặc điểm nổi bậc trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng”. Hãy chứng minh nhận định này.   Cùng bình giảng bài thơ Tây

Phân tích, bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 5)

ĐỀ 5: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, Quân xanh màu lá dữ oai hùm. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, Đêm mơ

Phân tích nghệ thuật hình ảnh, ngôn ngữ, giọng điệu trong bài thơ Tây Tiến (bài mẫu 4)

ĐỀ 4: Phân tích nét đặc sắc của nghệ thụât hình ảnh, ngôn ngữ, giọng điệu trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.   Cùng phân tích bài thơ Tây Tiến: Phân tích bài thơ Tây

Bình giảng bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Bình giảng 8 dòng thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích những câu thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa Kìa em xiêm áo tự bao giờ Khèn lên man điệu nàng e

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích những câu thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân