Chủ nghĩa thực dụng là gì? Nội dung cơ bản của chủ nghĩa thực dụng?

Chủ nghĩa thực dụng, với tư cách là một trường phái triết học, đã ra đời trong các năm 1871 – 1874, khi Câu lạc bộ siêu hình học ở trường Đại học Cambrit được thành lập.