“Kong: Đảo đầu lâu”: Bom tấn và yếu tố chính trị

Tôi là một trong những khán giả có may mắn được xem phim “Kong: Đảo đầu lâu” sớm nhất. Những hay, dở tôi không bàn nữa mà ở đây chỉ gợi thêm một vài khía cạnh mà